Responsible Disclosure

Lardum vind de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er een zwakke plek is. Als je een zwakke plek in onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.

Zwakke plekken kunt u op twee manieren ontdekken: je loopt ergens per ongeluk tegenaan bij normaal gebruik van een digitale omgeving, of je doet expliciet uw best om een zwakheid te vinden. Ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om onze systemen en netwerken uitgebreid actief te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Wij monitoren ons systemen en netwerken zelf. Hierdoor is de kans groot dat een scan wordt opgepikt, dat er onderzoek wordt gedaan en mogelijk onnodige kosten worden gemaakt.

Wij willen graag met je samenwerken om onze systemen beter te kunnen beschermen.


Wij vragen je:

 • Je bevindingen te melden via deze pagina. (zie de knop onderaan de pagina)
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen. Wij nemen je melding altijd serieus en onderzoeken elk vermoeden van een kwetsbaarheid.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker.
 • Als je aan bovenstaande voorwaarden hebt voldaan zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.
 • Een eenmalige financiële vergoeding van €25 voor algemene meldingen en €50 voor serieuze meldingen.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

melding maken
Copyright © 2021 Lardum. All rights reserved.
Copyright © 2021 Lardum. All rights reserved.